Kim jest psychiatra?

Psychiatra jest lekarzem, który zajmuje się diagnostyką zaburzeń i chorób psychicznych. Dzięki wiedzy medycznej może rozpatrywać zdrowie psychiczne w kontekście pracy różnych układów np. nerwowego, hormonalnego, krążeniowego, w razie potrzeby jest w stanie zweryfikować, czy pacjent powinien skorzystać z pomocy innego specjalisty np. kardiologa czy endokrynologa.

Warto pamiętać, że psychiatra ma uprawnienia do przepisywania e-recept, e-zwolnień, może kierować na leczenie szpitalne, czy badania diagnostyczne. W procesie leczenia, dokonując oceny stanu psychicznego, psychiatra może także wydawać orzeczenia i opinie potrzebne w przebiegu procesów sądowych czy zatrudnienia na danym stanowisku pracy.

Konsultacja psychiatryczna w Poradni EGO w Łodzi

Konsultacja psychiatryczna oparta jest przede wszystkim na rozmowie, obejmującej dokładny wywiad, diagnozę, ocenę stanu psychicznego oraz zaproponowanie formy leczenia np. przepisane leków, psychoterapię,  czy wypisanie zwolnienia lekarskiego w przypadku niezdolności do pracy.

W trakcie wizyty pacjent może zostać zapytany min. o:

 • doświadczane objawy, od kiedy występują i czy występowały w przeszłości; 
 • bieżącą sytuację życiową – stan cywilny, wykształcenie, wykonywaną pracę, związki
 • historię rodziny pochodzenia (czy występowały choroby psychiczne lub samobójstwa w rodzinie);
 • ogólny stan zdrowia – jeśli pacjent leczy się na inne choroby i/lub przyjmuje stałe leki warto na pierwszą wizytę przynieść dokumentację medyczną i/lub listę przyjmowanych leków
 • nawyki i styl życia (spożywanie alkoholu, aktywność fizyczna itp);

Pierwszorazowa konsultacja psychiatryczna w Poradni EGO trwa 40-60 min, kolejne w zależności od potrzeb 20-30 min.

Poradnia_Ego (4 of 10)

Kiedy warto udać się na konsultację psychiatryczną?

Konsultacja psychiatryczna jest wskazana, jeśli występują takie objawy jak min.:

 • obniżenie nastroju trwające co najmniej 2 tygodnie
 • stale towarzyszące uczucie niepokoju, lęku
 • lęk przed jakimś bodźcem lub sytuacją (fobie, w tym fobia społeczna, agorafobia i inne);
 • powtarzające się ataki paniki;
 • występują trudności z zasypianiem, bezsenność lub sen jest płytki i nie daje wypoczynku
 • nasilają się trudności z  koncentracją 
 • występuje brak odczuwania satysfakcji z działań dotychczas sprawiających przyjemność i trudności w codziennym funkcjonowaniu bez wyraźnej przyczyny lub na skutek kryzysu życiowego np. w skutek utraty pracy, śmierci bliskiej osoby, rozpadu związku 
 • omamy słuchowe lub wzrokowe, na które mogą nam zwracać uwagę nasi bliscy
 • każdorazowo w przypadku wystąpienia myśli rezygnacyjnych lub samobójczych
 • w przypadku innych dolegliwości, które utrudniają Pacjentowi czerpanie satysfakcji z życia lub budzą jego niepokój

Umawianie wizyt

Aby umówić wizytę w Poradni EGO, wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem telefonu +48 691-070-075 lub 42 251-51-51. Nasz personel pomoże Ci wybrać odpowiedniego specjalistę i ustali dogodny termin wizyty.

Wizytę można również zarezerwować za pomocą panelu rezerwacji ONLINE.