xr:d:DAFXwwzxy_I:10,j:706343243253589572,t:23092507

Dr hab., prof. UŁ, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (nr certyfikatu 25), terapeuta schematów w procesie certyfikacji, nauczyciel akademicki, praktyk w zakresie diagnozy psychologicznej oraz psychoterapii.

Psycholog kliniczny i neuropsycholog

Zainteresowania naukowe i obecne obszary badań Moniki Talarowskiej koncentrują się przede wszystkim na neurorozwojowym podłożu zaburzeń depresyjnych oraz zaburzeń osobowości (głównie osobowości borderline); koncepcji mózgowych systemów emocjonalnych J. Pankseppa; teorii wczesnych nieadaptacyjnych schematów J. Younga oraz na zrozumieniu biologicznego podłoża więzi.

Szczególnie bliskie w pracy naukowej oraz w praktyce klinicznej są dla niej założenia teoretyczne oraz techniki pracy doświadczeniowej wywodzące się z terapii schematów. Jest autorką ponad 300 publikacji naukowych, w tym poświęconych zaburzeniom osobowości oraz biologicznej i psychologicznej etiologii wczesnych nieadaptacyjnych schematów.

Jest wiceprzewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia Terapii Schematów oraz członkiem komitetu naukowego kampanii społecznej: „Borderline – #ku zrozumieniu i akceptacji”.

Psychoterapia w nurcie poznawczo- behawioralnym

Monika Talarowska oferuje indywidualną pomoc psychologiczną zarówno dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które leczą się psychiatrycznie, jak i dla tych, którzy po raz pierwszy
odwiedzają gabinet psychologiczny. Oferowane formy pomocy:

  • wsparcie psychologiczne w kryzysie
  • konsultacje psychologiczne jako wstęp do psychoterapii
  • psychoterapia indywidualna w nurcie poznawczo-behawioralnym
  • diagnozę psychologiczna osobowości
  • diagnoza intelektu
  • diagnoza funkcjonowania poznawczego