P1037369-2

Psychoterapia w nurcie integracyjnym

Wszechstronnie wykształcona w dziedzinach społecznej, filologicznej i terapii komunikacji. Dyplom Neurologopedy zdobyła w Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Obecnie w trakcie certyfikacji psychoterapeutycznej w Szkole Psychoterapii Vis Salutis w Łodzi. Członkini Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada doświadczenie psychoterapii własnej. Pracuje pod stałą superwizją.

W relacji terapeutycznej stawiam na otwartość, zrozumienie i szacunek dla osób szukających wsparcia i ich emocji. Każde spotkanie terapeutyczne traktuję jak wspólną drogę do przebycia, w której siebie widzę jako współtowarzyszkę z mapą, pacjenta zaś jako piechura wytyczającego szlak. Czerpię z nurtów psychodynamicznego, humanistycznego i systemowego.