Marta-Sowala

Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie, aktualnie na III roku kształcenia. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Ukończyła liczne szkolenia m.in. dotyczące terapii schematów, dialogu motywującego czy pracy z młodzieżą z zaburzeniami zachowania.

Psychoterapeuta w nurcie poznawczo-behawioralnym

Marta Sowała zdobywała doświadczenie zawodowe pracując m.in. w Poradniach Psychologiczno- Pedagogicznych, współpracując z Kliniką Psychiatryczną i Uzależnień w Łodzi , a także w pracy z młodzieżą w Domu Dziecka.

Obecnie w Poradni EGO pracuje z osobami dorosłymi oraz młodzieżą. Oferuje pomoc w formie psychoterapii poznawczo-behawioralnej lub konsultacji. W obszarze zainteresowań zawodowych znajdują się: zaburzenia lękowe (fobia społeczna, fobia specyficzna, lęk uogólniony, napady paniki, zaburzenia obsesyjno –kompulsyjne), depresja, zaburzenia zachowania oraz zaburzenia osobowości.

Pracę poddaje systematycznej superwizji.