P1037340-2

Certyfikowany psychoterapeuta Polskiej Federacji Psychoterapii, członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, członek Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego. Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywał najpierw w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach opiekuńczych, edukacyjnych oraz socjoterapeutycznych, a następnie w pracy z dorosłymi w poradniach zdrowia psychicznego, a także Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń osobowości.

Psychoterapia w nurcie psychoanalitycznym

W Poradni EGO oferuje pomoc osobom dorosłym i młodzieży w formie konsultacji lub długoterminowej indywidualnej psychoterapii psychoanalitycznej. Jego zainteresowania psychoterapeutyczne lokują się w obszarze głębokich zaburzeń osobowości.