Czym jest trauma?

Trauma jest to trwała zmiana w zdrowiu psychicznym człowieka, powstała na skutek gwałtownego i przykrego przeżycia. Spowodowana jest zewnętrznymi bodźcami nierzadko zagrażającymi nawet życiu danej osoby i prowadzi do głębokich zmian w jej funkcjonowaniu. Jako konsekwencje traumy można wyróżnić zespół stresu pourazowego (PTSD), zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, zmiany osobowości, a nawet dekompensacje psychotyczne.

Często omawianym problemem w kontekście traumy jest właśnie PTSD czyli zaburzenia stresowe pourazowe (lub zespół stresu pourazowego). Do tego zaburzenia dochodzi gdy osoba doświadcza bardzo silnego przeżycia, przekraczającego całkowicie zdolności adaptacyjne np.: wojna, molestowanie seksualne, uprowadzenie, wypadki komunikacyjne, a nawet otrzymanie diagnozy zagrażającej życiu choroby lub przeżycie ciężkiego stanu chorobowego.

Objawy

Objawami sugerującymi PTSD mogą być lęk, uczucie wyczerpania, gwałtownie przypominające się wspomnienia traumatycznego wydarzenia (flashback), koszmary senne o tematyce związanej z doznaną traumą, unikanie miejsc lub sytuacji dotyczących przeżytej traumy.

Do redukcji ryzyka wystąpienia zespołu stresowego pourazowego przyczynić może się wczesna interwencja psychologiczna i psychiatryczna po wydarzeniach traumatycznych.

W wyniku nieleczonego PTSD często dochodzi do trwałych zmian osobowości, prób suicydalnych, znacznego upośledzenia funkcjonowania społecznego, zawodowego i rodzinnego. Dlatego niezwykle ważne jest wcześnie objęcie opieką psychiatryczno-psychologiczną osoby cierpiącej na to zaburzenie.

Leczenie i terapia

Leczeniem z wyboru jest połączone leczenie farmakologiczne oraz psychoterapia. Za każdym razem terapia musi być dostosowana indywidualnie do pacjenta, po konsultacji ze specjalistami.

Podstawą leczenia farmakologicznego są preparaty z grupy leków przeciwdepresyjnych. Możliwe jest również zastosowanie innych grup leków w zależności od indywidualnej potrzeby pacjenta oraz korzystanie z różnych nurtów psychoterapii.