P1037184

Pracuję w nurcie integracyjnym szczególnie ceniąc podejście systemowe, poznawczo – behawioralne (ACT, Terapia Schematu) oraz psychodynamiczne. Obszary pracy: stany depresyjno – lękowe, DDA, DDD, kryzysy życiowe, zaburzenia snu, rodziny w kryzysie, specyficzne problemy adolescenta, trudności w relacjach, niskie poczucie wartości, choroby psychosomatyczne, zaburzenia odżywiania, poszukiwanie tożsamości, zaburzenia osobowości.

Uważam, że każdy człowiek ma zasoby, dzięki którym może poradzić sobie z trudnościami. Służę wsparciem, aby udało się to jak najszybciej.

Ukończyłam jednolite studia magisterskie z zakresu pedagogiki, podyplomowe z psychologii klinicznej i terapii środowiskowej. Obecnie jestem w trakcie szkolenia przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, do którego należę. Jestem certyfikowaną terapeutką środowiskową. Doświadczenie zdobywałam między innymi w zespole Fundacji Gajusz, oraz poradni Centrum CBT. LGBT+ friendly. Pracuję pod superwizją