Masłowiecka Agnieszka

Po ukończeniu studiów psychologicznych odbyła Czteroletnie Szkolenie z Psychoterapii akredytowane przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Łodzi, ukończyła podyplomowe studia „Coaching w życiu i biznesie” w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie, I stopień szkolenia z Terapii Skoncentrowanej na Emocjach. Obroniła doktorat na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie w Białymstoku.

Praktykę kliniczną przez pierwsze dziesięć lat swojej pracy zdobywała w hospicjum dziecięcym, gdzie pracowała jako terapeuta dzieci (i ich rodzin) – chorych onkologicznie, z zaburzonym rozwojem. Następne dziesięć lat pracując z dorosłymi – w grupach wsparcia dla rodziców po stracie dziecka, na dziennym oddziale leczenia nerwic, poradni zdrowia psychicznego, ośrodkach psychoterapii.

Psychoterapia w nurcie psychodynamicznym

Pracuje terapeutycznie z osobami w kryzysie, zaburzeniami nastroju, osobowościowymi, doznającymi dyskryminacji, będącymi w żałobie, z problemami w ważnych relacjach. Pomaga klientom, którzy są na ścieżce rozwoju, potrzebują zmiany (w pracy, w związku), rozwikłania dylematu, wsparcia w realizacji zamierzonego celu.

Bliskie jej jest podejście psychodynamiczne. Swoją pracę poddaje superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego.